2006/Sep/02

ประวัติการเดินทางสู่อวกาศ


มนุษย์มีความต้องการที่จะเดินทางสู่อวกาศมาช้านานแล้ว เพราะมนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องของอวกาศและดวงดาวเพี่อหาความจริงให้ปรากฏ จีนเป็นชาติแรกที่นำดินประสิว กำมะถัน และถ่านมาผสมกันทำให้เกิดแรงอัด เมื่อจุดไฟจะสามารถเคลื่อนที่ได้ นับว่าเป็นการเริ่มต้นในการค้นคว้าสร้างจรวดเพื่อไปสู่อวกาศได้ในเวลาต่อมา
พ.ศ. 2465 ดร.โรเมอร์ เอช. กอดดาร์ด ชาวอเมริกัน ได้ศึกษาทฤษฎีเกียวกับการขับดันของจรวดและได้ส่งจรวดเชื้อเพลิงซึ่งประกอบด้วยออกซิเจนเหลวและไนโตรเจนเหลวขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สำเร็จเป็นครั้งแรก จึงได้รับยกย่องให้เป็น บิดาแห่งการจรวดยุคใหม่
๔ ตุลาคม พ.ศ. 2500 สหภาพโซเวียตได้ส่งดาวเทียมสปุกนิก 1 ขึ้นสู่วงโคจรของโลกเป็นครั้งแรกโดยใช้เครื่องยนต์จรวด 3 ท่อน ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดยุคอวกาศของมนุษย์ชาติ และในปีเดียวกันนี้สหภาพโซเวียตได้ส่งดาวเทียมดวงที่ 2 ชื่อสปุกนิก 2 โดยมีสุนัขชื่อไลก้าขึ้นไปด้วย และตกลงสู่พื้นโลกในปี พ.ศ. 2501
พ.ศ. 2501-2504 สหรัฐอเมริกาได้ดำเนิดงานของโครงการเจมินีประสบผลสำเร็จ โดยพิสูจน์ให้เห็นว่า มนุษย์สามารถนัดพบและเชื่อมต่อยานอวกาศเข้าด้วยกันได้ในอวกาศ รวมทั้งพิสูจว่านักบินอวกาศสามารถดำรงชีวิตอยู่ในอวกาศได้อย่างไม่มีอันตราย
๓๐ มกราคม พ.ศ. 2501 สหรัฐได้ส่งดาวเทียมเอกซ์พลอเรอร์ 1 ขึ้นไปโคจรรอบโลกอยู่ 4 ปี จึงตกสู่พื้นโลก ซึ่งคั้งนี้ได้ค้นพบรังสีแวลแอลเลนซึ่งเป็นแถบรังสีที่ห่อหุ้มโลกไว้
พ.ศ. 2504 สหภาพโซเวียตได้ส่งมนุษย์อวกาศซื่อ ยูริ เอ. กาการิน ขึ้นสู่วงโคจรของโลกในระดับต่ำได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก โดยยานวอสตอก 1
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 สหรัฐอเมริกาชื่อ จอร์น เกล็น สามารถขึ้นสู่วงโคจรของโลกที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นครั้งแรกโดยยานเมอร์คิวรี 6
สิงหาคม พ.ศ. 2505 สหรัฐอเมริกาได้ส่งยานสำรวจชื่อมาริเนอร์ 2ไปสำรวจดาวศุกร์
พ.ศ. 2511 สหรัฐอเมริกาได้ส่งยานอพอลโล 11 พร้อมกับมนุษย์อวกาศ 3 คนไปลงบนดวงจันทร์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรก โดย นีส อาร์มสตรอง เป็นมนุษย์อวกาศคนแรกที่ได้เหยียบบนพื้นดวงจันทร์ และ เอดวิน แอลดริน ได้ลงตามเป็นคนต่อมา
พ.ศ. 2515 สหภาพโซเวียตได้เริ่มโครงการสถานีอวกาศชุดโซยุส 1 ขึ้นสู่วงโคจรของโลก และส่งยานอวกาศโซยุส 10 ขึ้นไปเชื่อมต่อ ส่งยานโซยุส 11 พร้อมมุษย์อวกาศ 3 คน เข้าเชื่อมกับโซยุส 1 โดยในครั้งนี้มนุษย์อวกาศได้เข้าปฏิบัติการในสถานีอวกาศ และในปีเดียวกันสหรัฐอเมริกาได้ส่งยานมาริเนอร์ 9 ไปสำรวจดาวอังคาร
พ.ศ. 2513-2526 สหภาพโซเวียตได้ส่งยานเวเนราสำรวจดาวศุกร์ โดยยานเวเนรา 7 เป็นยานลำแรกที่แตะถึงพื้นดาวศุกร์ ต่อจากนั้นได้ส่งยานเวเนราขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยานเวเนรา 16 ได้ถึงดาวศุกร์เมื่อ พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2513-2523 สหรัฐอเมริกาได้เริ่มโครงการสถานีอวกาศชุดสกายแล็บ โดยส่งยานสกายแล็บ ๑ ขึ้นสู่วงโคจรของโลกและส่งยานสกายแล็บ ๒ พร้อมมนุษย์อวกาศไปปฏิบัติหน้าที่ในยานสกายแล็บ ๑
พ.ศ. 2516 สหรัฐอเมริกาได้ส่งยานอวกาศไพโอเนียร์ ๑๑ ไปสำรวจดาวพฤหัสและผ่านไปยังดาวเสาร์ โดยเคลื่อนเข้าใกล้ดาวเสาร์มากที่สุด
พ.ศ. 2518 สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้ส่งยานอะพอลโล เข้าเชื่อมกับยานโซยุสในวงโคจรโลก และในปีเดียวกันสหรัฐอเมริกาได้ส่งยานไวกิ้ง ๑ และ ๒ ไปสำรวจดาวอังคารโดยยานไวกิ้งเป็นยานที่ลงสู่พื้นดาวอังคาร
พ.ศ. 2520 สหรัฐอเมริกาได้ส่งยานวอยเอเจอร์ ๑ และวอยเอเจอร์ ๒ โดยยานวอยเอเจอร์ ๑ ผ่านดาวพฤหัสเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เคลื่อนที่ใกล้ดาวเนปจูนเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๓ ผ่านดาวเสาร์เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๘ ผ่านดาวยูเรนัสเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๙ ขอ้มูลที่ได้จากยานวอยเอเจอร์มีมากมายโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับดาวพฤหัส
พ.ศ. 2524 สหรัฐอเมริกาได้มีโครงการยานขนส่งทางอวกาศขององค์การบริหารการบินและอวกาศสหรัฐอเมริกา(องค์การนาซา) เริ่มส่งยานอวกาศขนส่งไปปฏิบัติงานในอวกาศโดยยานโคลัมเบัยขึ้นสู่อวกาศเป็นลำแรกเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๒๔
พ.ศ. 2532 สหรัฐอเมริกาได้ส่งยานการลิเลโอขึ้นไปสำรวจดาวพฤหัส และส่งยานขนส่งแอตแลนติสบรรทุกยานแมกแจนแลนเพื่อไปสำรวจดาวศุกร์
พ.ศ. 2532สหรัฐอเมริกาได้ส่งยานขนส่งอวกาศดิสคัฟเวอรีนำกล้องโทรทรรศน์แววกาศฮับเบิล ขึ้นสู่อวกาศเพื่อสังเกตดาวเคระห์ ดาว- ฤกษ์ และวัตถุบนท้องฟ้าอื่น ๆ
ได้มีคำถามจากนักวิทยาศาสตร์ที่ว่า "เป็นไปได้ไหมที่บนดาวอังคารสีแดงดวงนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มาเป็นเวลานานแล้ว และตราบเท่าทุกวีนนี้ก็ยีงคงมีอยู่" คำถามนี้ได้ถ้าทายความสามารถของนักดาราศาสตร์ทั่วโลกอยู่ไม่น้อย และองค์การนาซาได้มีโครงการจะส่งยานที่ชื่อว่า โกลบอล เซอร์เวเยิร์พร้อมกับจรวดเดลด้า ๒ ขึ้นไปสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสนามแม่เหล็ก สภาพอากาศ แร่ธาตุ ตลอดจนทำแผนที่ของดาวอังคาร ในเวลาเดียวยังมี ยานสำรวจดาวอังคารของสหรัฐอเมริกาจำนวน ๒ ลำ และของรัสเซีย ๑ ลำ จะดำเนินการค้นคว้าดาวอังคารด้วย คือ ยานสำรวจ "นักสำรวจดาวอังคาร" ของสหรัสอเมริกา น้ำหนักยาน ๑,๐๕๐ กิโลกรัม มีเป้าหมายการเดินทางเพื่อสำรวจดาวอังคารและจัดทำแผนที่ดาวอังคารทั้งดวงจากวงโคจร สูงจากพื้นดาว ๗๘๐ กิโลเมตร ยานมาร์ส พัสไฟเดอร์ ของสหรัฐอเมริกา น้ำหนักของยาน ๘๘๐ กิโลกรัม พร้อมหุ่นยนต์สำรวจดาวอีก ๑ ตัว ยานมาร์ส ๙๖ ของสหภาพโซเวียด น้ำหนัก ๖,๒๐๐ กิโลกรัท พร้อมด้วยยานลูกที่จะประจำวงโคคจรของดาวอังคาร ๒ ลำ และเครื่องมือสำรวจพื้นผิวดาวอีก ๒ ชุด

2006/Sep/02

นกแอร์ ขี่กระแสอวกาศ สร้างชื่อระดับโลก จับมือ ทัวร์นอก จัดแพ็กเกจท่องอวกาศ ชวนเศรษฐีไฮโซร่วมหลุดโลก เผยราคาเริ่มต้น 2 แสนบาท-4 พันล้านบาท คาดจีบติด 10 ราย

นายพาที สารสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสายการบินนกแอร์ ผู้ให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์) นกแอร์ เปิดเผยว่า สายการบินได้ลงนามสัญญาร่วมกับบริษัท สเปซ แอดเวนเจอร์ส ผู้ให้บริการทัวร์ท่องอวกาศ เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในเส้นทางการท่องเที่ยวอวกาศ

ทั้งนี้ การเป็นตัวแทนดังกล่าว เพื่อสร้างสีสัน และสร้างชื่อเสียงให้กับสายการบิน รวมถึงการคิดนอกกรอบในการบริหารจัดการโลว์คอสต์ แอร์ไลน์ โดยเชื่อว่าการเป็นตัวแทนการขายแพ็กเกจนี้ จะทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักสายการบินนกแอร์มากยิ่งขึ้น

การนำเสนอเส้นทางการท่องอวกาศ แบ่งเป็น 3 แพ็กเกจ ราคาเริ่มต้นที่ 4 แสนบาท-4 พันล้านบาท ได้แก่ 1.แพ็กเกจภาวะไร้น้ำหนัก ราคา 4 แสนบาท 2.แพ็กเกจเดินทางวงโคจรย่อย 4 ล้านบาท และ 3.แพ็กเกจโคจรรอบดวงจันทร์ ราคา 4 พันล้านบาท

อย่างไรก็ตาม สายการบินจะเน้นการทำตลาดในแพ็กเกจที่ 2 โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายนักธุรกิจ และผู้ที่สนใจหาประสบการณ์เดินทางรอบโลก ซึ่งขณะนี้มีนักธุรกิจคนไทยสนใจแพ็กเกจนี้จำนวน 2 ราย คาดว่าหลังการเปิดตัวจนถึงสิ้นปีนี้ จะมีผู้ที่สนใจสมัครประมาณ 10 ราย ส่วนแพ็กเกจที่ 1 ภาวะไร้น้ำหนัก ตั้งเป้ายอดจำหน่าย 100 ราย

สำหรับแผนการตลาด เน้นการจำหน่ายตรงให้กับผู้ที่สนใจ โดยนกแอร์เตรียมโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต ถึงแคมเปญดังกล่าว พร้อมรายละเอียดเบื้องต้น ของผู้ที่มีคุณสมบัติในการสมัคร เช่น สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว เป็นต้น

ผมต้องการสร้างกระแสให้คนรู้จักนกแอร์ และคาดไม่ถึงว่าเราจะทำอะไรที่เป็นที่สุดในโลก ซึ่งการที่เป็นโลว์คอสต์ ไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่มีราคาถูกเสมอไป ครั้งนี้ถือว่านกแอร์ได้ตังค์ ความมันส์ และคิดนอกกรอบการบิน โดยผู้ที่จะขึ้นไปในครั้งนี้ 1 ในนั้นจะต้องมีผมด้วย นายพาที กล่าว

กลยุทธ์การจำหน่ายแพ็กเกจทัวร์ท่องอวกาศครั้งนี้ จะมีระบบเงินผ่อนให้กับลูกค้า เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระค่าบริการด้วย ซึ่งการจองจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แต่จะได้ขึ้นยานอวกาศในปี 2552 เนื่องจากมีคิวการขึ้นยานของประเทศอื่นก่อน

นายจอห์น โมลต์ซาน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สเปซ แอดเวนเจอร์ส กล่าวว่า บริษัทได้เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยกับบริษัททัวร์แห่งหนึ่ง เมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา โดยมี 20-30 คนที่ได้เดินทางท่องอวกาศ

ทั้งนี้ ได้ยกเลิกสัญญาการเป็นพันธมิตร จึงได้ร่วมกับสายการบินนกแอร์ โดยจะเป็นสายการบินเดียวในภูมิเอเชียแปซิฟิก ซึ่งมีระยะสัญญา 3 ปี โดยการขึ้นบนยานอวกาศ จะถูกปล่อยที่มอสโก รัสเซีย และรัฐฟลอริดา สหรัฐ

นายพาที กล่าวเพิ่มเติมว่า สายการบินนกแอร์ คาดว่าจะมีความพร้อมเปิดให้บริการเที่ยวบิน ที่สนามบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้พร้อมกับสายการบินรายอื่น ในวันที่ 28 กันยายนนี้ เบื้องต้นเชื่อว่า การจองใช้บริการจะไม่ลดลง เนื่องจากจะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น)

ทั้งนี้ ล่าสุดนกแอร์ ได้จัดรายการส่งเสริมการขาย ภายในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-3 กันยายนนี้ บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยทุกเส้นทางที่เปิดให้บริการมีอัตราค่าโดยสารที่รวมภาษาทั้งหมด ราคาเที่ยวละ 1 พันบาททุกที่นั่ง

2006/Sep/02

หวั่นปะทุหนักสวดนายกฯ ยับ เศรษฐกิจใต้ระส่ำหนัก กลุ่มก่อการร้ายปูพรมโจมตีเครือข่ายธุรกรรมการเงิน

ทันทีที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดธนาคารต่างๆ 10 ธนาคาร รวม 22 สาขา ใน 5 อำเภอ จ.ยะลา มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 30 คน เสียชีวิต 1 ศพ เมื่อสายวันที่ 31 สิงหาคม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงก์ชาติ ก็มีคำสั่งให้ธนาคารทุกแห่งปิดบริการใน จ.ยะลา ในวันที่ 1 กันยายน เป็นการชั่วคราวทันที และให้เปิดบริการตามปกติอีกครั้งในวันที่ 4 กันยายน ขณะที่บางแห่งก็ยังต้องปิดไปก่อน

ขณะที่ พล.ท.องค์กร ทองประสม แม่ทัพ ภาคที่ 4 กล่าวว่า ขบวนการผู้ก่อความไม่สงบ ก่อเหตุครั้งนี้ เพราะต้องการขยายเป้าหมายให้ เกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจ โดยทำเหตุให้ดูใหญ่โตขึ้น

ด้านนายพจน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ ประธาน หอการค้าจังหวัดยะลา ก็กล่าวว่า ปฏิบัติการครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้ลงมือก่อการไม่ได้มุ่งหวังจะทำลายระบบราชการเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งจะทำลายทุกระบบในพื้นที่ แม้แต่ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที่ จึงเชื่อว่า หลังจากนี้สถานการณ์คงจะปะทุหนักอย่างแน่นอน

นายพจน์ กล่าวว่า เหตุระเบิดครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ทันที เพราะปกติแล้ว ทุกวันที่ 31 สิงหาคม จะมีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ จ.ยะลา นราธิวาส และปัตตานี จำนวนมาก เพราะเป็นวันหยุด เนื่องจากเป็นวันชาติมาเลเซีย แต่พอเกิดเหตุ นักท่องเที่ยวก็ได้เปลี่ยนเป้าหมาย ที่มาแล้วก็ เดินทางออกนอกพื้นที่ทันที เพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัย และยังส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนอย่างมาก แม้แต่ประธานหอการค้ารัฐกลันตันก็ปฏิเสธจะเดินทางเข้ามาหารือทางธุรกิจ

การระเบิดสถาบันการเงินซึ่งเป็นสิ่งที่เปราะบางมากที่สุดในภาคธุรกิจ แสดงให้เห็นว่า รัฐ ยังมีจุดอ่อนในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ฉะนั้น จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปรากฏการณ์นี้จะฉุดให้บรรยากาศการค้าขายและการลงทุนในพื้นที่ลงไปในระดับติดลบศูนย์ทันที นายพจน์ กล่าว

นายทวี ปิยะพัฒนา ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ กล่าวว่า ระเบิดครั้งนี้ ทำให้ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการขวัญผวาหนักยิ่งขึ้นไปอีก ขอตำหนิรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ ไม่ได้เข้ามาดูแลปัญหาความไม่สงบในภาคใต้อย่างจริงจัง การทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งตำรวจ ทหาร และหน่วยอื่นๆ ไม่เป็นเอกภาพ รัฐบาลต้องส่งบุคคลระดับรัฐมนตรี เข้ามาสั่งการ

หากยังปล่อยให้การทำงานเป็นเช่นนี้ต่อไป ปัญหาก็คงจะไม่สิ้นสุด สภาพเศรษฐกิจขณะนี้มีแต่ทรงและทรุด ผู้มีฐานะก็อพยพไปอยู่นอกพื้นที่เกือบหมดแล้ว นายทวี กล่าว

ขณะที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการ แบงก์ชาติ กล่าวว่า อาจต้องทบทวนมาตรการลดเวลาเปิด-ปิดของธนาคารพาณิชย์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใหม่ แม้ว่าขณะนี้ก็เปิดทำการ สั้นกว่าสาขาใน กทม. 1 ชั่วโมงอยู่แล้ว

นายบรรยงค์ ล่ำซำ ประธานกรรมการธนาคาร กสิกรไทย กล่าวว่า ทางธนาคารได้ประสานงานกับแบงก์ชาติเพื่อร้องขอไปยังกองทัพบกให้ช่วย จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารมาดูแลคุ้มครองความปลอดภัยของสาขาธนาคารพาณิชย์ และเพื่อป้องกันเหตุแล้วในเบื้องต้นนี้ ทางธนาคารได้รับความเห็นชอบจากแบงก์ชาติ ให้ปิดทำการสาขา 7 แห่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และสามารถให้ความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ลูกค้าได้

ด้านนางชาลอต โทณวณิก ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ขณะนี้ ธนาคารได้โอนบัญชีของลูกค้าสาขายะลา ให้สามารถทำธุรกรรมได้ที่สาขาปัตตานี และที่สาขาถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้แล้ว จนกว่าจะเปิดสาขายะลาเป็นที่เรียบร้อย โดยทางธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด

นายปณิธาน วัฒนายากร นักวิชาการด้านความมั่นคง กล่าวว่า ธนาคารยังเป็นสัญลักษณ์ของทุนนิยม และเป็นสัญลักษณ์ของความ เข้มแข็งของชุมชน เนื่องจากธนาคารเหล่านี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมืองหลวง จึงเป็นการโจมตี ที่ส่งสัญญาณไปทั่วประเทศ